Wordt mijn materiaal als referentie gebruikt?


Uiteraard zijn wij nét zo trots op onze eindproducten als u. Wij laten dan ook graag zien wat voor een fraaie producten wij ontworpen en geleverd hebben. Zonder expliciete mededeling van u kan ook uw product gebruikt worden als referentiemateriaal. Dat kan als afbeelding op onze website of in onze e-mail nieuwsbrief zijn, maar ook als tastbaar voorbeeld voor nieuwe relaties.

Strikte geheimhouding
Daarbij houden wij strikte geheimhouding! Uw materiaal zal in de regel pas een jaar later als referentie gebruikt worden. Daarom treft u dan ook geen recente medailles, onderscheidingen of andere producten op onze website of in onze nieuwsbrief aan.